Våtrumscertifikat

2021-03-22 Våtrumscertifikat

Om våtrumscertifikat

Att renovera ett badrum kommer med stora risker om det görs på fel sätt. Fuktskador kan bli en dyr historia för dig som kund med jobbiga avbrott i din vardag. Att renovera ett badrum kommer med stora krav på utförandet vad gäller krav på säkerhet och noggrannhet. För många kunder är det otänkbart att anlita en hantverkare som inte är certifierad eller auktoriserad enligt byggbranschens normer. I den här guiden kommer du att kunna läsa mer om våtrumscertifikat, vad det är och vad det betyder. Om du vill anlita en byggfirma med våtrumsbehörighet kan du enkelt och tryggt få offerter via oss på Built.

BBV och GVK – två olika våtrumsbehörigheter

De våtrumsbehörigheter som används reglerar och säkerställer att badrum som byggs eller renoveras motsvarar de krav som ställs i Boverkets byggregler. Det går så klart att göra ett fackmässigt jobb utan dessa behörigheter men certifieringarna hjälper dig som kund att sålla bland de många olika aktörerna som finns på marknaden idag.

Byggföretagen kan bli behöriga enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, eller auktoriserade enligt GVK, Svensk Våtrumskontroll. Oavsett vilken behörighet eller certifiering byggföretagen jobbar under så är Boverkets Byggregler tvingande för all typ av våtrums- och badrumsrenovering.

Byggkeramikrådet ansvarar för Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Om byggfirman är behörig enligt BBV så kan bolaget utfärda ett kvalitetsdokument till kunden. Dokumentet visar att våtrummet är byggt fackmässigt. Detta inkluderar att man använt lämpliga material och konstruktioner samt godkända tätskiktssystem. Både våtrumsbehörig arbetsledare och övrig personal ska ha genomgått vissa kurser innan våtrumscertifikatet kan utfärdas. Det händer även att BBV gör slumpmässiga kontroller av bolagen för att säkerställa att kraven som ställs följs.

Svensk Våtrumskontroll, GVK, jobbar för att minska fuktskadorna i våtrum. Stiftelsen har funnits sedan 1988 och består av flera olika organisationer och företag. Det är GVK som gett ut Säkra Våtrum, branschregler utformade efter de myndighetskrav som finns. Säkra Våtrum är en regelhandbok där det går att läsa om hur ett fackmässigt våtrumsarbete ska utföras. Ett GVK-auktoriserat byggföretag ska vara en trygghetsstämpel som innebär att byggfirman arbetar enligt gällande byggnormer och bygglagstiftning.

Anlita ett företag med våtrumscertifikat

Idag är det mer regel än undantag att anlita ett företag som har ett våtrumscertifikat. Risken och den potentiella kostnaden för en dålig genomförd badrumsrenovering är hög. Certifikaten är ett för byggföretagen att styrka sin behörighet och kunskap, samtidigt som det gör det lättare för dig att välja en kund med rätt behörighet för ditt uppdrag. Att det våtrum, eller badrum, som du bygger om eller renoverar är fackmässigt utfört är av största vikt för att din försäkring ska gälla vid eventuella fel eller fuktskador. Även om certifikaten inte är en fullständig garanti för detta så hjälper det dig att fatta ett bättre beslut och hitta en seriös aktör.

Hur får man ett våtrumscertifikat?

Vilka krav ställs egentligen på företag eller hantverkare som har våtrumscertifikat? Det finns flera olika krav som behöver uppfyllas för att få de olika certifikaten. Generellt ställs det krav på viss utbildning och erfarenhet. Det ställs även krav på företaget i sig, deras ekonomi och arbetsledningen. Eventuella prov som skrivs av hantverkarna ger alltså bara förutsättningar att ansöka om certifikatet, inte en garanti för att de får våtrumscertifikatet.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum ställer en rad olika krav på både hantverkarna och byggföretagen i sig. För att få certifikatet ställs det bland annat krav på de anställdas erfarenhet, krav på heltidsanställda plattsättare med godkänd utbildning men också att företagets ekonomi ska vara i god ordning.

Förutom att det ställs krav gällande utbildning för plattsättaren ställs det även krav på att arbetsledaren ska genomgå utbildningar. Gäller det ett enmansföretag behöver denne också gå samtliga kurser. Vart femte år ställs det krav på repetition av kunskaperna.

Kursprogrammet för BBV ser ut så här:

 1. Tätskikts- och materialkurs – teori två dagar
 2. Entreprenadjuridik för företag – Behörighetskurs en dag
 3. Praktisk tillämpning av godkända konstruktioner – Praktik tre timmar

Som arbetsledare ska genomföra kurs ett och två. Plattsättaren måste gå kurs ett och tre. Enmansföretagen behöver genomföra samtliga utbildningar.

Utöver deltagande på kurserna ställs även följande krav:

 • Företaget ska ha plattsättning som en etablerad och fortlöpande verksamhet samt ha egna anställda plattsättare varav minst en med yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet (3 år med 100 % plattsättningsarbete). 
 • Företag ska ha ordnad ekonomi, BBV tar kreditupplysning på varje företag som söker behörighet. 
 • Företag får inte ha personer i ledningen eller som behörighetsansvarig som fått behörigheten återkallad i tidigare bolag. 
 • Företag med personer som varit inblandade i tidigare konkurser kan komma att specialgranskas innan de godkänns och kan även komma att nekas behörighet. 
 • Behörig arbetsledare eller plattsättare kan inte vara anställd av två olika behöriga företag samtidigt.

Källa: Byggkeramikrådet

Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK)

Våtrumsbehörigheten enligt GVK ställer lite andra krav än våtrumscertifieringen enligt BBV. Här ställs det krav på att byggfirman dels följer GVKs allmänna regler och dels utför arbetet enligt GVKs byggregler. Montörerna ska vara behöriga att utföra uppdraget medan arbetsledaren ska gå en utbildning som tillhandahålls av GVK. Att montörerna ska vara behöriga innebär att de ska genomgå en utbildning hos GVK och avlägga ett prov. Montörerna behöver även inneha en grundutbildning i form av yrkesbevis eller ha en yrkeserfarenhet som sammanlagt kan motsvara grundutbildningen. Behörigheten för montören kan gälla för olika delar, plastmatta, kakel och klinkers eller en kombination för båda typer av tätskikt och ytskikt.

Förutom ovanstående krav ställs det även krav på att:

 • Följa branschregler och rekommendationer från GVK. Detta gäller även om en underentreprenör utför arbetet.
 • Säkerställa att arbetsledare och montörer uppfyller GVKs fastställda utbildningskrav.
 • Vid våtrumsarbete utföra kontroll av arbete enligt de krav som GVK- auktorisationen ställer.
 • Anmäla samtliga våtrumsarbeten till GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och acceptera slumpmässig kontroll av utförda arbeten.
 • Omedelbart åtgärda påtalade anmärkningar vid en stickprovskontroll.

Källa: Golvbranschens Våtrumskontroll

Läs fler inlägg

Vad kostar det att byta fönster?
Fönster
Kostnad byta fönster

Vad kostar det att byta fönster? Planerar du för ett fönsterbyte och vill veta vad det kostar? Att byta fönster…

energiglas och energifönster
Fönster
Energiglas och energifönster

Energieffektiva fönster och glas Energifönster är en teknik inom fönsterindustrin som erbjuder dig en kombination av energieffektivitet och stilfull design.…

Kakla Badrum
Badrum
Kakla badrum

Kakla badrummet själv eller anlita ett proffs? Att kakla badrum är ett utmärkt val för den som vill skapa en…

Beställarskola
Tolka och jämför byggofferter

Tolka och jämför byggofferter För ett tag sedan gav jag mig på ett eget renoveringsprojekt i en lägenhet. Bostaden hade…

Våra tjänster

Tack för din offertförfrågan. Vi återkommer till dig inom kort!

Kostnadsfri offert från hantverksproffs Snabb och kostnadsfri offert på ditt hantverksuppdrag
Typ av tjänst Köksrenovering Badrumsrenovering Måleri Golvläggning Takrenovering Fönsterrenovering VVS EL Annat