Hantverkarformuläret 17

2021-03-17 Hantverkarformuläret -17

Det finns många viktiga saker att tänka på för att få till ett framgångsrikt byggprojekt. Projekteringen och kravställningen gentemot entreprenören är en viktig del. En annan viktig del är det avtal som skrivs mellan entreprenören och kunden. Ett bra avtal fångar in skyldigheter och åtaganden för båda parter. Avtalet ramar också in projektets olika delar, vad som ingår, vad som inte ingår och projektets förväntade kostnad.

Ett av de vanligast förekommande standardavtalen för byggprojekt mot privatpersoner är Hantverkarformuläret 17. Avtalet har tagits fram i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Villaägarnas Riksförbund och Konsumentverket.

Användningsområden för Hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret är en avtalsmall, eller ett standardavtal, som är skapat för att användas när en konsument vill anlita en hantverkare (entreprenör) för ombyggnadsarbeten eller reparationsarbeten, Rot-projekt.

Vid nybyggnation eller tillbyggnadsarbeten av småhus lämpar sig istället entreprenadkontrakt ABS bättre. 

Konsumenttjänstelagen vid reparations- och ombyggnadsarbeten När du använder Hantverkarformuläret 17 gäller också de allmänna bestämmelserna som finns med i avtalet.

Hantverkarformulärets olika delar

Hantverkarformuläret är uppdelat i olika delar. Nedan har vi listat de olika delarna och vad de innehåller.

A.Parter

Den första delen i avtalet listar avtalets olika parter. Här fylls det i uppgifter om konsumenten, kunden, och hantverkaren, näringsidkaren. Här intygar också näringsidkaren att denne är godkänd för F-skatt och är försäkrad.

B. Omfattning

Under stycket Omfattning ska projektet tydligt redovisas. En utförlig beskrivning av projektet skrivs och eventuella bilagor såsom ritningar eller offerter listas. Det ska även skrivas med vad för arbete, material eller övriga saker som inte ingår i avtalet.

C. Hantverkarens avrådande

Under den här rubriken skriver hantverkaren ned vad för arbete som kunden vill genomföra trots avrådande från entreprenören. Entreprenören, eller hantverkaren, skriver även ned varför denne avråder kunden från att genomföra önskat ingrepp.

D. Pris

Denna del är viktig och här listas priset för byggprojektet. Entreprenören anger på vilke sett denne tar betalt, vad som ingår, hur denne tar betalt för resor, inköp av material osv.

E. Rot-avdrag

Det tydliggörs om kunden ska nyttja Rot-avdraget, vem av kunderna Rot-avdraget ska sökas för. Bor du i bostadsrätt behöver bostadsrättsföreningens organisationsnummer anges. Konsumenten kan också välja att inte nyttja Rot-avdraget.

F. Tider

Här tydliggörs under vilken tidsperiod projektet förväntas fortlöpa. När börjar det och när slutar det.

G. Ändringar och tilläggsarbeten

Ändringar och tilläggsarbeten brukar också benämnas som ÄTA. Här tydliggörs det vad kostnaden blir för saker som inte ingår i den ursprungliga offerten. ÄTA debiteras ofta enligt löpande timdebitering.

H. Betalning

Hur faktureringen ska hanteras är viktigt att tydliggöra för båda parter innan uppdraget påbörjas. Här finns några olika alternativ som bockas i. Ofta har entreprenören en föredragen faktureringsmetod.

I. Övriga överenskommelser

Här finns möjlighet att lägga till övriga överenskommelser som ex. förseningsvite, besiktning, garanti, om städning ska ingå osv.

Hantverkarformulärets allmänna villkor

Genom att läsa de allmänna villkoren för Hantverkarformuläret -17 får du en tydligare bild över vilka villkor som gäller vid olika situationer. Några rubriker som avhandlas är villkor för att avbryta ett arbete, vad som händer om något går fel, vad som gäller vid avbeställning och mycket mer. På många ställen i avtalet hänvisar man till Konsumenttjänsteköplagen och att det är denna som är gällande. Vi rekommenderar dig att läsa igenom de allmänna villkoren innan du skriver på avtalet. Det ger dig en bättre förståelse för dina rättigheter och skyldigheter när du beställer byggtjänster via detta standardavtal.

Att använda Hantverkarformuläret som ett avtal för ditt byggprojekt är inte hela lösningen på hur du driver ett framgångsrikt byggprojekt. Rätt använt är avtalet en viktig beståndsdel som hjälper både dig som kund och entreprenören att klargöra projektets ramar och förutsättningar.

Du hittar Hantverkarformuläret som en interaktiv .pdf-fil här.

 

Läs fler inlägg

Rot-avdraget förklarat
Avtal & juridik
Rot-avdrag

Rot-avdrag De flesta har hört talas om ROT-avdrag, men hur fungerar det egentligen? Vad kan man göra avdrag för och…

Ansök om bygglov
Avtal & juridik
Bygglov

Vad är bygglov? Bygglov regleras i plan- och bygglagen och är ett tillstånd som du ansöker om hos din kommun…

Anlita ett seriöst byggföretag genom Built
Builts byggare
Anlita ett seriöst byggföretag

Att anlita en byggfirma för ditt renoveringsprojekt kan vara både läskigt och svårt. Hur vet du att firman du anlitar…

Anlita en byggfirma med våtrumscertifikat
Badrum
Våtrumscertifikat

Om våtrumscertifikat Att renovera ett badrum kommer med stora risker om det görs på fel sätt. Fuktskador kan bli en…

Våra tjänster

Tack för din offertförfrågan. Vi återkommer till dig inom kort!

Kostnadsfri offert på ditt bygguppdrag Få en kostnadsfri offert från en Builthantverkare
Typ av tjänst Köksrenovering Badrumsrenovering Måleri Golvläggning Takrenovering Fönsterrenovering VVS EL Annat